Zoeken

Matroos worden

Kom aan boord en
word ook matroos.
Dan varen we met elkaar uit.

Word lid

De matrozen

Wie zijn de
bemaningsleden
van Stuurloos.

De leden

Wanneer varen we uit

Het jaarprogramma.
Hier vind je
de agenda.

Agenda

Matroos worden, monster ook aan

Uiteraard is het mogelijk om aan te monsteren bij Stuurloos.
Uitgangspunt is wel dat Stuurloos een vorm van branchebescherming biedt aan haar matrozen. Indien je er van overtuigd bent dat je iets aan Stuurloos kunt toevoegen ben je van harte welkom. Je kunt altijd vrijblijvend een borrel bijwonen zodat je kunt zien of matroos worden iets voor je is.
Als je een borrel wilt bijwonen stuur dan hier een verzoek.

De procedure is even eenvoudig als het bestaan van Stuurloos: Meldt je aan via het contactformulier, vermeld enige gegevens van u zelf en enige gegevens over uw werkzaamheden en u ontvangt op korte termijn van ons een reactie.

Het lidmaatschap is uitsluitend op persoonlijke titel waarbij de branche-exclusiviteit hoog in het vaandel staat.
Gedurende het hele seizoen, dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september, worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een bedrijfsbezoek, een 'wild-avond' en een seizoensafsluiting met partners.

 

Word ook lid

 

Communicatie

Vanwege de snelheid en de eenvoud zal communicatie zoveel mogelijk plaatsvinden via e-mail en mededelingen op deze site.
Ook staat op deze site een ledenlijst met een summiere omschrijving die voor iedere bezoeker toegankelijk is. Vanuit deze lijst kan de website/informatie worden verkregen.

Uitgangspunten Stuurloos

Ook Stuurloos kan niet zonder een aantal huisregels:

  • de contributie bedraagt per jaar € 150,00 (per factuur)
  • een lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap en niet overdraagbaar
  • bijeenkomsten, zie agenda, verschillende locaties (inclusief hapje en drankje)
  • leden die 3-4 keer niet komen zonder afmelding worden beschouwd als betalende sponsor
  • potentiële matrozen kunnen kosteloos een borrel meemaken
  • matrozen worden geacht om zo vaak en zoveel mogelijk introducees mee te nemen zodat de bemanning op volle sterkte blijft!